Cenas

SUP brīvdienās 10EUR stundā, vai 30EUR dienā

darbadienas 7EUR stundā, vai 25EUR dienā

Laivas brīvdienās 20EUR pirmā diena 15 EUR katra nākamā

darbadienas 15EUR pirmā diena 12 EUR katra nākamā

Laivu transports pēc vienošanās

Viesu nams– pēc vienošanās

Pārvietojamā pirts 80EUR pirmā diena 50EUR katra nākamā +1EUR KM.

Melnā pirts 60 eur

Pirts procedūras pēc vienošanās